ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ
МОБИЛДИК КАПЧЫКТАР
ТЕРМИНАЛДАР
ТӨЛӨӨ ЫКМАЛАРЫ
Лицензия ГАС КР 15-1339-КР от 17.04.2015г.
ТУТАШУУ ҮЧҮН ӨТӨНМӨ

КР МБА лицензиясы № 15-1339-КР, 17.04.2015-ж.